Celem Zespołu CARITAS jest niesienie pomocy poszczególnym osobom (rodzinom) potrzebującym pomocy, zamieszkałym na terenie Parafii. Zespół liczy 12 członków.
Dyżury Parafialnego Zespołu CARITAS: w każdy czwartek tygodnia od godz. 16.00 do 17.00 obok salki pod plebanią.

Pomoc udzielana jest osobom potrzebującym, zgłaszającym się w trakcie dyżurów Zespołu CARITAS lub osobom wskazanym przez parafian. 

Formy pomocy

 • Paczki żywnościowe 
 • Odzież, obuwie 
 • Dary z akcji "KILO" (zbiórki żywności) 
 • Organizacja wypoczynku dla dzieci z obszaru naszej parafii.
 • Pomoc w wykupie leków.
 • Zapomogi pieniężne.

Źródła finansowania pomocy:

 • Ofiara na tace z okazji mszy ślubnych.
 • Akcja Kilo (w okresie przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą)
 • Indywidualni Darczyńcy i Sponsorzy. 
 • Akcja "Wigilijne dzieło pomocy dzieciom"
 • Rozprowadzanie "baranków wielkanocnych".

Chcesz nieść pomoc razem z nami? Możesz wesprzeć potrzebujących pomocy ofiarując używana odzież, obuwie, produkty spożywcze a także wpłacając swoja ofiarę na konto:

Krakowski Bank Spółdzielczy 
Oddział Bochnia
O4 85910007 0080 0009 5048 0001 
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA 
pw. św. Jana Nepomucena
ul. Brzeźnicka 20, 32 - 700 Bochnia
z dopiskiem "NA CARITAS"

Parafialny Zespół CARITAS dziękuje wszystkim Darczyńcom, za okazane serce, za wszelką pomoc, rzeczową i finansową. Bóg zapłać!