316406214_507035884796327_9100062256645652691_n.jpg

Spotkania w każdy piątek o godz.19.00

“Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.”(Statut KSM, par. 13)

KSM funkcjonuje w naszej parafii od 15 lat. Założycielem i pierwszym opiekunem był ks. Władysław Liptak, następcami ks. Krzysztof Ciebień, ks. Roman Krukowski, Ks. Mariusz Wójtowicz, Ks. Paweł Przybyło, Ks. Mateusz Duda - a w chwili obecnej asystentem jest ks. Piotr Ryndak. KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 lat wzwyż. 

KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem “służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.


Naszą działalność staramy się realizować na trzech płaszczyznach :

1. Coś dla Ducha - rozwijanie własnej religijności
2. Apostolstwo wśród rówieśników
3. Coś dla ciała - kultura fizyczna, rekreacja, wycieczki


Służą temu nasze cotygodniowe spotkania, na których staramy się poznać lepiej własną osobowość, aby później na tym fundamencie budować swoją wiarę. Chcemy być świadkami dla naszych rówieśników, że da się żyć w zgodzie z Bożymi przykazaniami, nie tracąc nic z życia, wręcz przeciwnie , to Bóg daje młodemu człowiekowi prawdziwe szczęście.

Dekalog KSM-owicza to pomoc w pracy nad sobą i ukazanie kierunków na drodze do pełnego rozwoju osobistego i wspólnot, w których żyjemy i działamy. Staramy się żyć i działać według tych zasad.

Brzmią one następująco:

I. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.

II. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.

III. Kształcić swój umysł, swą wolę, swe serce.

IV. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.

V. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.

VI. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.

VII. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.

VIII. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.

IX. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.

X. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.