Ksiądz Proboszcz Kazimierz Kapcia

Urodziłem się 30 grudnia 1953 r. w Woli Nieszkowskiej. Mam trzy siostry i trzech braci, w tym braciszka Miecia bliźniaka. Razem z nim chodziłem do szkoły podstawowej i do Liceum Ogólnokształcącego w Bochni.

Po zdaniu matury w 1972 r. wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjąłem 28 maja 1978 r. Pierwszą mszę św. prymicyjną odprawiłem 4 czerwca 1978 r. w rodzinnej parafii pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Pogwizdowie.

Jako wikariusz pracowałem najpierw w Stróżach przez dwa lata, a od października 1980r. rozpoczęła się długa, bo aż 14 - letnia posługa duszpasterska w Dąbrowie Tarnowskiej jako katechety Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Zawodowego. Tam zajmowałem się m.in. prowadzeniem chóru parafialnego, grupą teatralną i formacją lektorów. Moją pasją była zawsze piłka nożna, tenis stołowy a zimą narty.

W 1994 r. zostałem zamianowany proboszczem w Rożnowie, gdzie oprócz duszpasterstwa szlifowałem umiejętności gospodarcze związane z odnowieniem zabytkowego kościółka Św. Wojciecha Bpa oraz upięknieniem całego otoczenia.

Nowe wyzwanie pojawiło się z chwilą otrzymania aplikaty do parafii bocheńskiej pw. Św. Jana Nepomucena. Obowiązki proboszcza w tejże wspólnocie objąłem 26 sierpnia 2002 r. Doszła wspólnota kapłańska, zawsze życzliwa i pomocna, dzięki której rozwija się życie religijne parafian. To młoda wspólnota parafialna, bo przecież powołana dekretem erekcyjnym 15 sierpnia 1987 r. Pierwszym proboszczem był Ks. Kan. Józef Gajda, któremu udało się wybudować nowy kościół i plebanię.

Pragnę w dalszej posłudze duszpasterskiej kontynuować budowanie żywego kościoła i upiękniać Boży dom modlitwy, aby w nim dokonywało się uświęcające spotkanie człowieka z Bogiem oraz rozbrzmiewała chwała Boża, Matki Bożej Anielskiej i przemożnego Patrona parafii Św. Jana Nepomucena.


md.pngKsiądz Mateusz Duda, wikariusz

Pochodzi z Paarafii MB Niepokalanej w Nowym Sączu.

W 2006 roku złożył egzamin maturalny i rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Po ukończeniu sześcioletniej formacji w Wyższym Seminarium Duchownym 26 maja 2012 roku przyjął święcenia prezbiteratu przez posługę JE Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża w Bazylice Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie.

Dnia 1 września 2012 roku objął stanowisko wikariusza w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej – Różańcowej w Borkach. 

Od 1 września 2015 r. skierowany do posługi duszpasterskiej w Parafii św. Jana Nepomucena w Bochni jako katecheta II Liceum Ogólnokształcącego. Odpowiedzialny w Parafii za Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Wspólnotę Crucis Splendor, Krąg Domowego Kościoła, periodyk Żródełko oraz stronę internetową Parafii. Duszpasterz osób Głuchoniemych i Słabosłyszących okręgu bocheńskiego i brzeskiego. 


xpr.jpgKs. Piotr Ryndak, wikariusz

Pochodzi z Parafii Świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim.

Egzamin maturalny złożył w 2015 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia Kapłańskie przyjął z rąk JE Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża 29 maja 2021 roku w Kościele pw. Błogosławionej Karoliny w Tarnowie.

Dnia 1 września objął stanowisko wikariusza w naszej parafii. Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 4 im. Św. Barbary w Bochni, przygotowuje dzieci do I Komunii Świętej, opiekuje się parafialnymi oddziałami Dziewczęcej Służby Maryjnej oraz Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci, towarzyszy małżeństwom Domowego Kościoła z Kręgu Św. Józefa, prowadzi parafialnego facebooka.

 


ks. Slawek KorusKs. Sławomir Korus, wikariusz

W 1997roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 2003 roku z rąk JE Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.
Dnia 1 września 2016 roku objął stanowisko wikariusza w naszej parafii.
Duszpasterską troską objął Liturgiczną Służbę Ołtarza, Szkolne Koło „Caritas”. Przygotowuje również młodzież do sakramentu bierzmowania. Katechizuje uczniów w klasach od IV do VIII w Szkole Podstawowej nr 4 im. św. Barbary w Bochni.
Ksiądz biskup mianując Księdza Sławomira wikariuszem naszej parafii powierzył mu również funkcję Dekanalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie Bochnia – Wschód.