Wierni świeccy zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła. Dla nich Kościół stanowi życiową zasadę społeczności ludzkiej. Dlatego to oni i przede wszystkim oni powinni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem papieża oraz biskupów pozostających z nimi w łączności. Oni są Kościołem

(Pius XII Przemówienie (20 lutego 1946) cytowane przez Jana Pawła II w adhort. apost Christifideles laici, 9).

 

Członkowie Rady Duszpasterskiej (wybrani 15 X 2017 r.):

1.Dobrzański Mieczysław

2.Dudek Ireneusz

3.Dygutowicz Andrzej

4.Dźwigaj Bogusław

5.Jezioro Kazimierz

6.Nowak Elżbieta

7.Pieczonka Teresa

8.Poznański Jan

9.Przyborowska Kinga

10.Sewiołek Stanisław

 

Z nominacji :

 11.Chudy Marcin - Organista

12.Kamiński Roman

13. Kawalec StanisławaPrezes Parafialnego Zespołu "Caritas"

14.Klima Karol- redaktor biuletynu parafialnego "Źródełko"

15. Zagrodzka Renata

16. Andrzej Szpunar - Kościelny

 

Szafarze Nadzwyczajni Komunii św.:

Mieczysła Dobrzański

Józef Dziadowiec

Henryk Gardziel

Roman Kamiński

Edward Kukulski

 

Ceremoniarze:

Przemysław Jabłoński - od 2012

Piotr Korta - od 2015

Piotr Widła - od 2015

Jakub Białożyt - od 2016

Kacper Jarosz - od 2016

Miłosz Wardyła - od 2019

Tomasz Krzywda - od 2019

Marcin Gajewski - od 2020

Maksymilian Klima - od 2020

 

Animatorzy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci:

Zuzanna Burkiewicz

Daria Orzechowska

 

Zarząd Szkolnego Koło "Caritas":

Filip Tomala - Prezes

 

Przewodniczki Dziewczęcej Służby Maryjnej:

Katarzyna Szczupak

Dominika Kotowicz

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży:

Tomasz Krzywda - Prezes

 

Zespół Muzyczny:

Monika Duda