Spotkania w każdą czwartek o godz. 18.30 w dolnym kościele.

 

HISTORIA, PATRON I CEL

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) ma swój początek w roku 1843. Wtedy właśnie Biskup Karol de Forbin-Janson powołał Dzieło Misyjne Dzieci. Przewodnią myślą było, aby ratować dzieci przez dzieci. Zwrócił się do dzieci ze swojej diecezji, aby ofiarowały jedno Zdrowaś Mario i jeden grosz dla tych, które umierały bez chrztu na ulicach Chin. W rok później Dzieło to rozszerzyło się na inne diecezje, a wkrótce wyszło poza granice Francji. W 1858 roku dotarło do Polski. W 1922 roku papież Pius XI przyjął je za swoje i polecił rozwijać we wszystkich Kościołach lokalnych na świecie. 

Dziś PDMD jest obecne w ponad stu krajach świata. Bardzo dynamicznie rozwija się w Ameryce Łacińskiej, a także w Afryce i w Azji. Liczy miliony dzieci - małych misjonarzy Jezusa, zachęca je - by wyrzekając się niektórych przyjemności, składały skromne ofiary pieniężne, modliły się w intencji swoich rówieśników oraz dzieliły się swoją miłością poprzez dobre uczynki. Dzieci zgodnie z duchowością Dzieła, współpracują w rozszerzaniu Ewangelii w parafii i na świecie, wspierają dzieci odrzucone i jako głos Kościoła, ożywiają duchem misyjnym całą wspólnotę. (Jan Paweł II). 

Patronem PDMD jest Dzieciątko Jezus. Pan Jezus w Ewangelii ukazuje dziecko, jako wzór dla tych, którzy są na drodze do Królestwa Bożego. Niebo jest dla tych, którzy są prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści. Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa również dziećmi Bożymi (Jan Paweł II, List do Dzieci).

NASZE OGNISKO MISYJNE

Również i my, na wzór PDMD, pragniemy zaangażować się w działalność misyjną. Bo misje tak naprawdę zaczynają się w naszym sercu. To tu rozpoczynamy nasze misjonowanie, przenosząc Ducha Misyjnego na nasze rodziny, kolegów i koleżanki.
Wspomagamy misje głownie poprzez nasze modlitwy. Poznajemy też kraje misyjne - ich historię, kulturę, tradycję. Czytamy o radościach i smutkach, z jakimi ludzie tam się stykają. W okresie Bożego Narodzenia organizujemy akcję Kolędników Misyjnych, z której zebrane pieniądze przesyłamy dla potrzebujących krajów misyjnych. Pragniemy też z innymi ludźmi podzielić się naszym zapałem misyjnym, poprzez organizowanie Mszy Świętych, sprzedaży drobiazgów związanych z misjami. O sobie też pamiętamy. Nie tylko ubogacamy swoje wnętrza, ale też dbamy o własne ciała - szczególnie na oazach, czy przy różnych grach i zabawach. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: Jakby to było pięknie, gdyby wszystkie polskie dzieci włączyły się w dzieło niesienia pomocy misjom i aby wśród dzieci rozpowszechnił się zwyczaj modlitwy i codziennego ofiarowania życia za misje.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wraz z nami włączyć się do wspólnego misjonowania. Czasami wystarczy tak niewiele...