W piątek 25 marca w Uroczystość Zwiastowania NMP, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem dokonamy aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu NMP.

 

Porządek nabożeństw w tym dniu będzie następujący:

Godzina 17.00:

- Wystawienie Najświętszego Sakramentu

- Akt Poświęcenia

- Modlitwa o pokój na świecie i w Ukrainie

- Suplikacje

- Depozycja

Godzina 17.30:

- Msza św. o pokój na świecie

- Duchowa adopcja dziecka poczętego (deklaracje składamy do przygotowanego koszyka przed Mszą św.)

Godzina 18.00:

- Modlitwa różańcowa

Godzina 19.00:

- Droga krzyżowa prowadzona przez młodzież

Godzina 19.30:

- Wystawienie Najświętszego Sakramentu i prywatna adoracja

Godzina 21.00:

- Zakończenie adoracji

- Apel Maryjny