W pierwszym tygodniu listopada można zyskiwać odpusty zupełne, które można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące (czyli za zmarłych):

a) jeden odpust od południa 1-go listopada do północy 2-go listopada za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam modlitwy Ojcze nasz i WierzęTrzeba spełnić także zwyczajne warunki zyskania odpustu;

b) codziennie od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i  odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych. Trzeba również wypełnić zwyczajne warunki zyskania odpustu. Są to:

- spowiedź sakramentalna

- Komunia św.

- modlitwa za zmarłych

- modlitwa w intencjach Ojca św. (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo)

- brak przywiązania się nawet do grzechu lekkiego.

Odpust zupełny w tej oktawie można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, jeden raz na dzień.