14 maja 2023 roku dzieci z klas 4 przeżywały swoją Rocznicę I Komunii Świętej. Gratulujemy im tego wydarzenia i życzymy, aby w dalszym ciągu dbały o relację z Panem Jezusem poprzez uczestnictwo w życiu sakramentalnym. Dziękujemy rodzicom za trud wychowania religijnego swoich dzieci. 

Zdjęcia z wydarzenia w Galerii.