arrow
arrow
Deklaracja Rodziców dziecka przed I Komunią Świętą

Program  Rekolekcji Wielkopostnych dla Dorosłych

30 III – 2 IV 2023

 

CZWARTEK : 30 III

17.30   - Msza św. z kazaniem ogólnym na rozpoczęcie rekolekcji dla  

              dorosłych

18.30   - Nauka stanowa dla kobiet i matek

 

PIĄTEK : 31 III

  8.00  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych 

15.00  - Msza św. z kazaniem dla chorych, samotnych, emerytów i rencistów

17.00  - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z rachunkiem sumienia dla 

             dorosłych i młodzieży

17.30  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych

18.30  - Nauka stanowa dla mężczyzn i ojców   

19.30 - Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez Młodzież KSM (w dolnym kościele)

 

SOBOTA : 1 IV  – POJEDNANIE

  8.00  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych

             Spowiedź św.: 9.00 - 10.30 ;   14.00 - 17.30 (O g. 15.30 przerwa 

              półgodzinna) Po mszy św. wieczornej jeszcze okazja do spowiedzi św.      

 17.30  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych

 18.30  - Konferencja dla młodzieży – studentów, uczącej się w szkole 

             średniej i pracującej

 

NIEDZIELA PALMOWA :   2 IV

6.30; 8.00; 10.00; 11.30; 15.30 – Msze św. z krótką nauką rekolekcyjną

16.30 - GORZKIE ŻALE - ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI i Msza św. bez kazania. 

 

 

Program Rekolekcji Wielkopostnych  dla

dzieci i młodzieży  29 III – 2 IV 2023

ROZPALIĆ MIŁOŚĆ

 

ŚRODA : 29  2023

  8.00   - Liturgia Słowa z nauką rekolekcyjną dla klas  V – VIII

10.30   - Spotkanie rekolekcyjne dla klas  „O” – IV

11.30   - Spotkanie młodzieży II LO im. Orła Białego 

15.00   - Droga Krzyżowa dla wszystkich dzieci szkolnych

 

CZWARTEK : 30 III 2023

  8.00   - Liturgia Pokutna z nauką rekolekcyjną dla klas V – VIII

10.30   - Spotkanie rekolekcyjne dla klas „O” – IV

15.00   - Sakrament pokuty dla dzieci szkolnych

 

PIĄTEK: 31 III 2023

10.30  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich dzieci szkolnych

11.30  - Sakrament  pokuty i Msza św. z kazaniem dla Młodzieży II LO im. Orła

              Białego

Gorzkie Żale - Niedziela 16.30

Droga Krzyżowa Pn-Sb 17.00, Pt 19.00

6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego po raz trzeci ulicami naszego miasta przeszedł Orszak Trzech Króli.

Z naszej Parafii Król Baltazar wyruszył wraz ze swoim orszakiem po Mszy świętej o godz. 11.30. Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w tym wydarzeniu. Wspólnie mogliśmy radośnie wyznawać naszą wiarę.

Zdjęcia z Orszaku dostępne w Galerii.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia o godz. 18.30 w dolnym kościele odbyły się Jasełka pt. „Zanim przyjdzie Bóg”. Wydarzenie przygotowała Młodzież z KSM naszej parafii przy pomocy Rycerzy Jana Pawła II. Ofiary zebrane przy okazji Jasełek przeznaczone zostały na leczenie Sebastiana – cierpiącego na autyzm ucznia 2 Liceum Ogólnokształcącego w Bochni. Dziekujemy za każde wsparcie.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne w Galerii.

NABÓR NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

 

Pomocy Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Szkolenie jest organizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego a jego celem jest promocja rodzicielstwa zastępczego oraz wspieranie rodzin zastępczych i pozostających pod ich opieką dzieci.

Rozpoczęcie szkolenia: marzec/kwiecień 2023 r.

Kandydaci do sprawowania funkcji rodziny zastępczej powinni spełniać następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
  • stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie figurują w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym,

w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Zgłaszać mogą się zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim jak i osoby samotne. Zgłoszenie następuje przez wypełnienie i złożenie formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Osoby spełniające powyższe wymagania zachęcamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej oraz pracownikiem socjalnym zatrudnionym do realizacji zadań projektowych osobiście lub telefonicznie – ul. Windakiewicza 9/5 w godzinach: poniedziałek od 8.00-16.00, wtorek-piątek – 7.30-15.30 (tel. 14 611-97-40). Zgłoszenie do udziału w szkoleniu można złożyć bezpośrednio w siedzibie PCPR, przesłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki, która znajduje się na budynku Centrum.

Nabór chętnych do udziału w szkoleniu trwa do 31.01.2023 r.